75th Birthday

Creating Difference Together..!!

Mumbai Lonari Samaj Seva Sangh is celebrating Hon. Mr. Dadare Amrut Mahatsova Gaurav Samarambha(75th Birthday / Lonari Samaj Melava:

Date: November 03, 2008
Time: 10am To 5pm
Address: Shiv-Vishnu Mandir Hall, Plot No. 8&9, Sector No. 9A, Behind Vashi Bus Depot, Vashi, Navi Mumbai

Chief Guest's:
Hon. Mr. Laxman Mane, MLA - Maharashtra
Hon. Mr. Vinay Kore, MLA & Minister - Maharashtra Government
Hon. Mr. Nawab Malik, MLA - Maharashtra
Hon. Mr. Dagdudada Sakpal, ShivSena Leader - Satara

Kindly inform about this melava in your respective areas.


For more information about melava pl. contact:

Mr. Bharat Baad - 9967834825
Mr. Kishor Adhav - 9821072450
Mr. Ashok Karande - 9323784637
Mr. Vasant Sangolkar - 9322592787

 OR

write us on nitin@lonari.org / tanmay@lonari.org / vishal@lonari.org